Sijtsma Noord en zijn medewerkers HACCP gecertificeerd

Sijtsma Noord en zijn medewerkers HACCP gecertificeerd

Sijtsma Noord heeft mede door zijn ruime ervaring een goede naam opgebouwd in de voedsel- en zuivelindustrie. Hygiëne en vloeistofdichte afwerking zijn van wezenlijk belang in de zuivel- en voedselindustrie. Wij werkten daarom al met vloer- en wandcoatings die voldoen aan de HACCP-richtlijnen uit de voedingsmiddelenindustrie maar Sijtsma Noord is nu dus ook als bedrijf HACCP gecertificeerd.

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

HACCP en hygiëne zijn bijna onafscheidelijk. HACCP is een norm voor een goede hygiëne. Het HACCP-systeem vindt haar oorsprong in de ruimtevaart. In de ruimtevaartprogramma’s was het noodzakelijk om voedsel te bezitten dat veilig was om op te eten.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

Opdrachtgevers beschrijven Sijtsma Noord als professioneel, betrouwbaar en flexibel. Sijtsma Noord gaat snel en zorgvuldig te werk en biedt altijd kwaliteit en vakmanschap.

Certificering was een logische stap!

Naar al onze diensten Terug naar nieuwsoverzicht