Aardbevingsschade

Het ‘rommelt’ regelmatig in de provincie Groningen als gevolg van de gaswinning. Helaas is het ondertussen duidelijk dat dit niet incidenteel is. De verwachting is dat de frequentie zal toenemen, evenals de kracht van de aardbevingen. Het kan zo zijn dat de aardbeving zo hevig is dat er schade ontstaat aan de binnen- of buitenkant van de woning. Bewoners in dit gebied zitten in onzekerheid, omdat ze niet weten wat het betekent voor de leefbaarheid en de waarde van hun woning. Sijtsma Noord helpt u graag om in uw woning preventieve maatregelen tegen aardschokken te nemen of herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Mapei-systemen: Aardbevingsschade voorkomen

Helaas hebben we weinig of geen grip op aardbevingen. Wel kunnen we preventief ingrijpen om bouwconstructies beter tegen aardschokken te beschermen. Sijtsma Noord maakt gebruik van de producten van Mapei om aardbevingsschade te voorkomen of herstellen. Wij zijn een Nederlandse vestiging van multinational Mapei en daarbij expert op het gebied van aardbevingsschade.

Mapei is een internationale producent en leverancier van duurzame producten voor de bouw. De afgelopen jaren is er in aardbevingsgebieden veel gebruik gemaakt van de producten van Mapei. Dit bedrijf uit Milaan is de afgelopen jaren in verschillende aardbevingsgebieden in actie gekomen:
  • L’Aquila, Italië (2009)
  • Christchurch, Nieuw Zeeland (2010 en 2011)
  • Lorca, Spanje (2011)
  • Emilia, Italie (2012)

Structurele verbetering door het delen van kennis en expertise

Door kennis te delen en expertise in te brengen zijn er systemen ontwikkeld die structurele verbetering aan bouwconstructies opleveren. Sijtsma Noord maakt gebruik van deze systemen bij het voorkomen en herstellen van aardbevingsschade in de provincie Groningen.

Expert in het herstellen van aardbevingsschade

Sijtsma Noord zet zich graag in bij het herstellen van aardbevingsschade aan woningen en andere gebouwen. We komen graag de schade in kaart brengen, zodat we een offerte kunnen opstellen die past bij uw situatie. Heeft u vragen over onze werkwijze of de toepassing van Mapei systemen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Onze referenties

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Op Innovatieve wijze de restlevensduur van een damwand verlengen. Sijtsma-noord bv kreeg het verzoek van Dura Vermeer voor het conserveren van een damwand bij een brug in de N9 ter plaatse van Vijzel Gemaal Z-uit. Door corrosie was de staaldikte van de damwand met name op de wind-waterlijn dusdanig afgenomen dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de restlevensduur van de damwand te garanderen. De damwand kon vanwege permanente inzet van het gemaal niet drooggezet worden zonder plaatsen van een nevengemaal. Het conserveren van de damwand moest dus deels in het water plaats vinden. In overleg met Dura Vermeer en Rijkswaterstaat is er gekozen voor het plaatsen van een glasvezel voorzetwand in de vorm van de damwand en deze af te vullen met een EP grout. De gehele damwand werd gereinigd/ontdaan van Corrosie met Hogedruk waterstralen waarna de glasvezel mantel werd geplaatst, de mantel werd vervolgens onderwater, waterdicht afgeseald en de ruimte tussen de damwand en glasvezel mantel afgegoten met een EP grout. Op deze wijze is de restlevensduur van de damwand voor jarenlang verlengd zonder al te veel ingrijpende en vooral kostbare maatregelen. Een innovatief idee uitgevoerd door een perfecte samenwerking van Dura Vermeer, Sijtsma-noord bv, Duc Marinegroup voor het duikwerk en leverancier Bevepro.

Referentie bekijken

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

De vloer van de transporthal van Bakker Borgesius was aan renovatie toe. Door jarenlang intensief gebruik waren er veel beschadigingen en sporen ontstaan in de vloer, waardoor gebruik van de vloer werd belemmerd en de vloer slecht was te reinigen. Vloeroppervlak ca. 400m2. Sijtsma Noord bv werd benaderd en gevraagd om een advies en voorstel tot renovatie. Daar het bij Bakkerij Borgesius om een continu proces gaat lag hier een uitdaging daar elke m2 altijd in gebruik is. Gekozen werd voor een Ucrete DP10 Bc4 coating van Master Builders Solutions. Dit is een zeer robuust vloercoatingsysteem welke goed bestand is tegen gebruik van transportkarren en goed is te reinigen. Uitvoering van de werkzaamheden moest gerealiseerd worden in maximaal 48 uur. De start was op vrijdagmiddag rond de klok van 14.00 uur waarbij we gedeeltelijk toegang kregen tot de vloer en de rest was afgeschermd middels een stofscherm, omdat de productie bij Bakkerij Borgesius nog moest worden afgewerkt. Men begon met het verwijderen van de vloer oude vloercoating door middel van stofarm stralen en diamantslijpen. Tegelijkertijd werden ook de verankeringssleuven/groeven gezaagd en holplinten gemaakt. Telkens als we van de productie mensen van Borgesius de ruimte kregen werd het stofscherm verder geplaatst tot uiteindelijk het einde van de vloer. ‘s Avonds om 21.00 uur waren de voorbereidende werkzaamheden afgerond en konden we beginnen met het aanbrengen van de Ucrete Basecoat, waar we tot 2.00 uur ‘s ochtends mee bezig zijn geweest. Zaterdag om 12.00 uur was de basecoat voldoende uitgehard om de Ucrete Top coat aan te brengen en daarna waren de werkzaamheden omstreeks 17.00 uur gereed. Op zondagmorgen 8.00 uur kon de vloer weer in gebruik worden genomen en waren we dus ruimschoots binnen de 48 uur gereed. Het resultaat is een mooie robuuste vloer met een zeer tevreden opdrachtgever.

Referentie bekijken