Kelder- en injecteertechniek

Lekkages in kelders of andere ondergrondse constructies kunnen veel schade aan complete gebouwen aanrichten. Woningen en gebouwen zijn op basis van de constructie en techniek vaak onvoldoende beschermd tegen vochtinwerking. Sijtsma Noord is gespecialiseerd in kelderafdichtingen, bij zowel stenen als betonnen kelders. Onze vakmensen adviseren u graag hoe uw lekkage professioneel kan worden verholpen.

 • Behandeling tegen optrekkend vocht
 • Duurzame afdichting van bewegende en starre leidingen
 • Injecteren van watervoedende scheurvorming
 • Afdichting van plaatselijke vochtdoorslag
 • Vervanging of aanbrenging van afwerkingen (stuclagen, coatinglagen of dekvloeren)
 • Afdichting aan de buitenzijde van de kelder

Scheurvorming in betonconstructies of metselwerk herstellen

Scheurvorming in betonconstructies of metselwerk leidt tot verzwakking van de gehele bouwconstructie. Sijtsma Noord doet gedegen onderzoek naar de oorzaak van schade en adviseert u vrijblijvend hoe wij de constructie kunnen herstellen. Wij brengen de oorspronkelijke sterkte terug door verlijmde kunstharsen in de gescheurde ondergrond in te brengen. Sijtsma Noord is gespecialiseerd in:

 • Constructief injecteren
 • Injecteren van watervoerende scheuren
 • Injecteren ten behoeve van grondstabilisatie
 • Injecteren tegelvloeren onder lage druk, ten behoeve van verlijming van losliggende tegels

Hoe ontstaat water in de kelder?

Water in de kelder kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het komen door:

 • Een hoge waterstand
 • In korte tijd veel regen
 • Lekke of overstroomde hemelwaterafvoer
 • Lekkage in het riool
 • Beschadigingen in de muur door ingegroeide boomwortels

Oplossen en voorkomen van water in de kelder

Voorkomen is beter dan genezen. Helaas is het vaak al te laat om een lekkage in de kelder te voorkomen. Bent u in de kelder en ontdekt u een naad of scheur in de wand of vloer? Dan kunt u er maar beter snel bij zijn.

Sijtsma-Noord dicht de naden en scheuren om zo overlast in de toekomst te voorkomen. Ondanks dat alle naden en scheurtjes afgesloten worden kan er alsnog een probleem ontstaan, namelijk optrekkend vocht. Om optrekkend vocht tegen te gaan wordt er gebruik gemaakt van injecteertechniek.

Sijtsma-Noord is gespecialiseerd in kelderafdichtingen

Sijtsma Noord is gespecialiseerd in kelderafdichtingen, voor zowel stenen als betonnen kelders. Onze vakmensen adviseren u graag hoe uw lekkage professioneel kan worden verholpen. Voor advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.

Onze referenties

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Op Innovatieve wijze de restlevensduur van een damwand verlengen. Sijtsma-noord bv kreeg het verzoek van Dura Vermeer voor het conserveren van een damwand bij een brug in de N9 ter plaatse van Vijzel Gemaal Z-uit. Door corrosie was de staaldikte van de damwand met name op de wind-waterlijn dusdanig afgenomen dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de restlevensduur van de damwand te garanderen. De damwand kon vanwege permanente inzet van het gemaal niet drooggezet worden zonder plaatsen van een nevengemaal. Het conserveren van de damwand moest dus deels in het water plaats vinden. In overleg met Dura Vermeer en Rijkswaterstaat is er gekozen voor het plaatsen van een glasvezel voorzetwand in de vorm van de damwand en deze af te vullen met een EP grout. De gehele damwand werd gereinigd/ontdaan van Corrosie met Hogedruk waterstralen waarna de glasvezel mantel werd geplaatst, de mantel werd vervolgens onderwater, waterdicht afgeseald en de ruimte tussen de damwand en glasvezel mantel afgegoten met een EP grout. Op deze wijze is de restlevensduur van de damwand voor jarenlang verlengd zonder al te veel ingrijpende en vooral kostbare maatregelen. Een innovatief idee uitgevoerd door een perfecte samenwerking van Dura Vermeer, Sijtsma-noord bv, Duc Marinegroup voor het duikwerk en leverancier Bevepro.

Referentie bekijken

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

De vloer van de transporthal van Bakker Borgesius was aan renovatie toe. Door jarenlang intensief gebruik waren er veel beschadigingen en sporen ontstaan in de vloer, waardoor gebruik van de vloer werd belemmerd en de vloer slecht was te reinigen. Vloeroppervlak ca. 400m2. Sijtsma Noord bv werd benaderd en gevraagd om een advies en voorstel tot renovatie. Daar het bij Bakkerij Borgesius om een continu proces gaat lag hier een uitdaging daar elke m2 altijd in gebruik is. Gekozen werd voor een Ucrete DP10 Bc4 coating van Master Builders Solutions. Dit is een zeer robuust vloercoatingsysteem welke goed bestand is tegen gebruik van transportkarren en goed is te reinigen. Uitvoering van de werkzaamheden moest gerealiseerd worden in maximaal 48 uur. De start was op vrijdagmiddag rond de klok van 14.00 uur waarbij we gedeeltelijk toegang kregen tot de vloer en de rest was afgeschermd middels een stofscherm, omdat de productie bij Bakkerij Borgesius nog moest worden afgewerkt. Men begon met het verwijderen van de vloer oude vloercoating door middel van stofarm stralen en diamantslijpen. Tegelijkertijd werden ook de verankeringssleuven/groeven gezaagd en holplinten gemaakt. Telkens als we van de productie mensen van Borgesius de ruimte kregen werd het stofscherm verder geplaatst tot uiteindelijk het einde van de vloer. ‘s Avonds om 21.00 uur waren de voorbereidende werkzaamheden afgerond en konden we beginnen met het aanbrengen van de Ucrete Basecoat, waar we tot 2.00 uur ‘s ochtends mee bezig zijn geweest. Zaterdag om 12.00 uur was de basecoat voldoende uitgehard om de Ucrete Top coat aan te brengen en daarna waren de werkzaamheden omstreeks 17.00 uur gereed. Op zondagmorgen 8.00 uur kon de vloer weer in gebruik worden genomen en waren we dus ruimschoots binnen de 48 uur gereed. Het resultaat is een mooie robuuste vloer met een zeer tevreden opdrachtgever.

Referentie bekijken