HACCP Zuivel- en voedingsindustrie

Renovatie van pekelbaden is een specialisme wat een grote deskundigheid vereist. Sijtsma Noord verricht al 35 jaar diverse werkzaamheden binnen de zuivel- en voedingsindustrie en heeft deze deskundigheid in huis. Wij streven er naar om de beste te zijn en te blijven binnen dit vakgebied door continu te blijven innoveren en door te blijven ontwikkelen. Wij nemen binnen ons vakgebied die verantwoordelijkheid waarmee we u het beste van dienst kunnen zijn. 

De meerwaarde van de HACCP coating werkzaamheden van Sijtsma Noord

Sijtsma Noord biedt u de meerwaarde door u concrete oplossingen aan te bieden. Zo is Sijtsma Noord dé enige binnen dit vakgebied die uw pekelbad kan inspecteren en renoveren tijdens uw productieproces. Dit betekent weinig tot geen omzetverlies door productiestagnatie. 

De meerwaarde van HACCP coating van Sijtsma Noord op een rij:

  • VCA** en HACCP gecertificeerd vakmanschap;
  • ISO 22000:2005 gecertificeerd
  • Uitvoering volgens de geldende HACCP coating richtljnen;
  • Inspectie van de pekelbaden tijdens het productieproces;
  • Uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden tijdens het productieproces.

Certificaten van Sijtsma Noord

VCA** en HACCP certifcaat

Sijtsma Noord is een VCA** en HACCP gecertificeerd bedrijf. Wij werken met hoogwaardig en modern materieel. De zorg voor goed werken staat dan ook voorop. Sijtsma Noord is tevens een gecertificeerd Nylo applicatiebedrijf, erkend door Nelf Lakfabrieken BV. Ons personeel wordt regelmatig bijgeschoold in productkennis en het beheersen van de nieuwste toepassingstechnieken.

ISO 22000:2005 certificaat

Sijtsma Noord is ISO 22000:2005 gecertificeerd. De ISO 22000 functioneert als een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De ISO 2200 stelt strenge eisen aan organisaties in de zuivel- en voedingsindustrie. Deze ISO-norm werd ontwikkeld om een veiligheidsnorm in de markt te zetten die wereldwijd geaccepteerd kan worden. Hier leest u meer over de ISO 22000:2005 certificering van Sijtsma Noord.

Alle certificaten van Sijtsma Noord

Een overzicht van alle certificaten van Sijtsma Noord vindt u op onze certificaten pagina.

Meer weten over de HACCP coating werkzaamheden van Sijtsma Noord?

Wilt u meer weten over HACCP coating door Sijtsma Noord in de Zuivel- en Voedingsindustrie, download hier dan vrijblijvend onze brochure: Download pdf.

Referenties van Sijtsma Noord

Voor diverse kaasfabrieken in Nederland en in het buitenland, zoals Friesland Campina, heeft Sijtsma Noord de afgelopen 35 jaar werkzaamheden uitgevoerd zoals het coaten van pekelbaden, vloeren en wanden:

Enkele projecten met HACCP coating

Grote renovatie pekelbaden Dargun Duitsland

Sijtsma Noord heeft met een groep specialisten een grote renovatie uitgevoerd aan de stroomgoot van het pekelbassin van Zentralkäserei Mecklenburg/Vorpommern GmbH. Een onderdeel van Duitslands grootste zuivelconcen. Lees hier meet over dit project

Coating systemen Ausnutria Hyproca Heerenveen

Voor Austrunia babyvoedingsfabriek hebben wij een zeer duurzaam, hoogwaardig en uiterst hygiënisch coating systeem aangebracht. De coating heeft geen kleur, geur en smaak afgifte waardoor ze direct in contact mogen komen met de voedingsmiddelen. Leer hier meer over dit project

Renovatiewerkzaamheden FrieslandCampina

Voor Friesland Campina hebben wij meerdere renovatie werkzaamheden mogen uitvoeren. In Lutjewinkel hebben wij een deel van de betegelde stroomgoten, en de bijhorende RVS randen gerenoveerd en voorzien van een HACCP coating systeem. Benieuwd naar dit project? 

Voor Friesland Campina Gerkesklooster hebben wij meerdere pekelbaden mogen voorzien van een goedgekeurd HACCP coating systeem. Lees hier meet over dit poject

Kaasboerderij De Gelder in Tijnje

Voor kaasboerderij De Gelder hebben wij hun pekelbaden mogen voorzien van HACCP goedgekeurde coating. Deze coating beschermd de pekelbaden tegen het zoute pekel. De kracht van deze HACCP coating zit in de gesloten structur van het materiaal en de vloeistofdichte afwerking. Ben je benieuwd naar het resultaat?

Onze referenties

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Op Innovatieve wijze de restlevensduur van een damwand verlengen. Sijtsma-noord bv kreeg het verzoek van Dura Vermeer voor het conserveren van een damwand bij een brug in de N9 ter plaatse van Vijzel Gemaal Z-uit. Door corrosie was de staaldikte van de damwand met name op de wind-waterlijn dusdanig afgenomen dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de restlevensduur van de damwand te garanderen. De damwand kon vanwege permanente inzet van het gemaal niet drooggezet worden zonder plaatsen van een nevengemaal. Het conserveren van de damwand moest dus deels in het water plaats vinden. In overleg met Dura Vermeer en Rijkswaterstaat is er gekozen voor het plaatsen van een glasvezel voorzetwand in de vorm van de damwand en deze af te vullen met een EP grout. De gehele damwand werd gereinigd/ontdaan van Corrosie met Hogedruk waterstralen waarna de glasvezel mantel werd geplaatst, de mantel werd vervolgens onderwater, waterdicht afgeseald en de ruimte tussen de damwand en glasvezel mantel afgegoten met een EP grout. Op deze wijze is de restlevensduur van de damwand voor jarenlang verlengd zonder al te veel ingrijpende en vooral kostbare maatregelen. Een innovatief idee uitgevoerd door een perfecte samenwerking van Dura Vermeer, Sijtsma-noord bv, Duc Marinegroup voor het duikwerk en leverancier Bevepro.

Referentie bekijken

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

De vloer van de transporthal van Bakker Borgesius was aan renovatie toe. Door jarenlang intensief gebruik waren er veel beschadigingen en sporen ontstaan in de vloer, waardoor gebruik van de vloer werd belemmerd en de vloer slecht was te reinigen. Vloeroppervlak ca. 400m2. Sijtsma Noord bv werd benaderd en gevraagd om een advies en voorstel tot renovatie. Daar het bij Bakkerij Borgesius om een continu proces gaat lag hier een uitdaging daar elke m2 altijd in gebruik is. Gekozen werd voor een Ucrete DP10 Bc4 coating van Master Builders Solutions. Dit is een zeer robuust vloercoatingsysteem welke goed bestand is tegen gebruik van transportkarren en goed is te reinigen. Uitvoering van de werkzaamheden moest gerealiseerd worden in maximaal 48 uur. De start was op vrijdagmiddag rond de klok van 14.00 uur waarbij we gedeeltelijk toegang kregen tot de vloer en de rest was afgeschermd middels een stofscherm, omdat de productie bij Bakkerij Borgesius nog moest worden afgewerkt. Men begon met het verwijderen van de vloer oude vloercoating door middel van stofarm stralen en diamantslijpen. Tegelijkertijd werden ook de verankeringssleuven/groeven gezaagd en holplinten gemaakt. Telkens als we van de productie mensen van Borgesius de ruimte kregen werd het stofscherm verder geplaatst tot uiteindelijk het einde van de vloer. ‘s Avonds om 21.00 uur waren de voorbereidende werkzaamheden afgerond en konden we beginnen met het aanbrengen van de Ucrete Basecoat, waar we tot 2.00 uur ‘s ochtends mee bezig zijn geweest. Zaterdag om 12.00 uur was de basecoat voldoende uitgehard om de Ucrete Top coat aan te brengen en daarna waren de werkzaamheden omstreeks 17.00 uur gereed. Op zondagmorgen 8.00 uur kon de vloer weer in gebruik worden genomen en waren we dus ruimschoots binnen de 48 uur gereed. Het resultaat is een mooie robuuste vloer met een zeer tevreden opdrachtgever.

Referentie bekijken