Reiniging- en straaltechniek

Op kozijnen en andere geveldelen, zoals damwand-, isolatie- of overige bekledingsbeplating kan vervuiling ontstaan. Door gevels veilig en milieubewust te reinigen blijven zowel de glans en kleur als de technische eigenschappen langer behouden. Ieder type gevel vraagt om een eigen reinigingsmethode. Uw gevel gaat langer mee als u de juiste gevelreiniging toepast. Sijtsma Noord heeft veel kennis in huis van gevelvervuiling en biedt voor iedere gevel een passende oplossing. Tevens adviseren wij u vrijblijvend over het onderhoud.

Aluminium en kunststof, trespa en hout

Aluminium, kunststof, trespa en houten onderdelen dienen regelmatig gereinigd te worden voor het behoud van kwaliteit en een frisse uitstraling. Eventueel kan er vervolgens een conserveringslaag op worden aangebracht.

Dakbehandeling

Op daken kunnen mos en algen groeien. Wij reinigen daken over het algemeen met aangepaste druk en warm water, waarna het dak wordt behandeld met een mos- en algendoder. Zo worden de laatste sporen van deze planten verwijderd. Nieuwe mos en algen hechten na deze behandeling minder goed. Hierdoor blijft het dak langer schoon.

Dakcoating

Als het dak compleet moet worden opgeknapt, dan bewerken we het dak eerst met de mos- en algendoder. Na de inwerktijd van enkele weken wordt het dak gereinigd door middel van aangepaste druk en warm water. Als het dak schoon en droog is dan wordt deze voorzien van een hechtprimer waarna het dak in kleur kan worden gecoat.

Opleveringsschoonmaak

Sijtsma Noord verzorgt ook de opleveringsschoonmaak na bouwwerkzaamheden. Zo kunnen wij bouwplaatsopruimingen uitvoeren tot en met de gehele schoonmaak aan binnen- en buitenzijde.

Specifieke projecten

Ook voor specifieke reinigingsklussen bent u bij Sijtsma Noord aan het goede adres. Wij voeren onze werkzaamheden uit volgens de huidige wet- en regelgeving. Milieu, mens en omgeving staat daarbij hoog in het vaandel. U kunt bij ons ook vrijblijvend informeren naar:

 • Reinigen en ontvetten van machines en machinekamers
 • Reinigen van accommodatieruimtes in gebouwen, fabrieken en schepen
 • Reinigen van brandschades aan opstal en machines
 • Reinigen van opstallen, staalconstructies en industrievloeren
 • Reinigen van kademuren, bruggen en kunstwerken.

Straaltechniek

Sijtsma Noord heeft ook alle expertise in huis voor het schuren, frezen of stralen van vloeren. Wij denken graag met u mee en voeren de volgende werkzaamheden met vakmanschap voor u uit:

 • Sponsstralen
 • Gritstralen
 • Waterstralen
 • Stofvrij stralen
 • Schuren en frezen
 • Sodastralen
 • Nevelstralen
 • IJsstralen

Onze referenties

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Op Innovatieve wijze de restlevensduur van een damwand verlengen. Sijtsma-noord bv kreeg het verzoek van Dura Vermeer voor het conserveren van een damwand bij een brug in de N9 ter plaatse van Vijzel Gemaal Z-uit. Door corrosie was de staaldikte van de damwand met name op de wind-waterlijn dusdanig afgenomen dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de restlevensduur van de damwand te garanderen. De damwand kon vanwege permanente inzet van het gemaal niet drooggezet worden zonder plaatsen van een nevengemaal. Het conserveren van de damwand moest dus deels in het water plaats vinden. In overleg met Dura Vermeer en Rijkswaterstaat is er gekozen voor het plaatsen van een glasvezel voorzetwand in de vorm van de damwand en deze af te vullen met een EP grout. De gehele damwand werd gereinigd/ontdaan van Corrosie met Hogedruk waterstralen waarna de glasvezel mantel werd geplaatst, de mantel werd vervolgens onderwater, waterdicht afgeseald en de ruimte tussen de damwand en glasvezel mantel afgegoten met een EP grout. Op deze wijze is de restlevensduur van de damwand voor jarenlang verlengd zonder al te veel ingrijpende en vooral kostbare maatregelen. Een innovatief idee uitgevoerd door een perfecte samenwerking van Dura Vermeer, Sijtsma-noord bv, Duc Marinegroup voor het duikwerk en leverancier Bevepro.

Referentie bekijken

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

De vloer van de transporthal van Bakker Borgesius was aan renovatie toe. Door jarenlang intensief gebruik waren er veel beschadigingen en sporen ontstaan in de vloer, waardoor gebruik van de vloer werd belemmerd en de vloer slecht was te reinigen. Vloeroppervlak ca. 400m2. Sijtsma Noord bv werd benaderd en gevraagd om een advies en voorstel tot renovatie. Daar het bij Bakkerij Borgesius om een continu proces gaat lag hier een uitdaging daar elke m2 altijd in gebruik is. Gekozen werd voor een Ucrete DP10 Bc4 coating van Master Builders Solutions. Dit is een zeer robuust vloercoatingsysteem welke goed bestand is tegen gebruik van transportkarren en goed is te reinigen. Uitvoering van de werkzaamheden moest gerealiseerd worden in maximaal 48 uur. De start was op vrijdagmiddag rond de klok van 14.00 uur waarbij we gedeeltelijk toegang kregen tot de vloer en de rest was afgeschermd middels een stofscherm, omdat de productie bij Bakkerij Borgesius nog moest worden afgewerkt. Men begon met het verwijderen van de vloer oude vloercoating door middel van stofarm stralen en diamantslijpen. Tegelijkertijd werden ook de verankeringssleuven/groeven gezaagd en holplinten gemaakt. Telkens als we van de productie mensen van Borgesius de ruimte kregen werd het stofscherm verder geplaatst tot uiteindelijk het einde van de vloer. ‘s Avonds om 21.00 uur waren de voorbereidende werkzaamheden afgerond en konden we beginnen met het aanbrengen van de Ucrete Basecoat, waar we tot 2.00 uur ‘s ochtends mee bezig zijn geweest. Zaterdag om 12.00 uur was de basecoat voldoende uitgehard om de Ucrete Top coat aan te brengen en daarna waren de werkzaamheden omstreeks 17.00 uur gereed. Op zondagmorgen 8.00 uur kon de vloer weer in gebruik worden genomen en waren we dus ruimschoots binnen de 48 uur gereed. Het resultaat is een mooie robuuste vloer met een zeer tevreden opdrachtgever.

Referentie bekijken