Sijtsma Noord is ISO 22000:2005 gecertificeerd

Sijtsma Noord is ISO 22000:2005 gecertificeerd

Onlangs heeft Sijtsma Noord het ISO 22000:2005 certificaat behaald. Daar zijn we natuurlijk trots op en we leggen u graag even uit wat het certificaat voor ons en voor u betekent.

Wat is het ISO 22000:2005 certificaat?

Het certificaat is eigenlijk niets meer dan een geaccepteerde standaard als het gaat om voedselveiligheid. Het is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat overal ter wereld dezelfde voedselveiligheidsnormen nageleefd kunnen worden. De volledige naam van de standaard is: ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen.

Waarom is het certificaat belangrijk?

Besmette voedingsmiddelen zijn een nachtmerrie voor iedereen die werkzaam is in de voedingsmiddelenindustrie. Om besmettingen tegen te gaan en een hoge hygiënische standaard te hanteren maken wij gebruik van deze werkwijze. De certificering is wat dat betreft een bekroning op goed geleverd werk.

Wat zijn de voorwaarden van het ISO 22000:2005 certificaat?

Allereerst is het belangrijk dat een bedrijf voldoet aan het halen van de HACCP normen. Verder is het van belang dat wij onze plaats en rol binnen de voedselketen herkennen. Bij Sijtsma Noord doen we veel klussen in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie en dus zijn we ons bewust van deze HACCP principes. Uiteraard voldoen we hieraan, al onze vloer-, wand- en plafondcoatings zijn HACCP goedgekeurd. Er moet worden voldaan aan alle onderstaande voorwaarden voor het certificaat wordt toegewezen:

  • Het bedrijf voldoet aan de HACCP eisen;
  • Het bedrijf kent haar plek binnen de voedselketen;
  • Er is sprake van interactieve communicatie;
  • Voedselveiligheidsrisico’s worden in kaart gebracht;
  • Er is sprake van systeemmanagement;
  • Er wordt voldaan aan het basisvoorwaardenprogamma;
  • Er is sprake van continue verbetering met focus op voedselveiligheid;
  • Er wordt rekening gehouden met food defense, de mogelijkheid op opzettelijke besmettingen.

Wilt u voldoen aan de ISO 22000 eisen?

Als u als bedrijf ook wilt voldoen aan de eisen, dient u eerst alle voor uzelf relevante eisen op te stellen. Die eisen verschillen per branche. Sijtsma Noord helpt u graag om ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan de ISO 22000 eisen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Naar al onze diensten Terug naar nieuwsoverzicht