Conserveringswerk sluisdeuren Tsjerk Hiddessluizen

Conserveringswerk sluisdeuren Tsjerk Hiddessluizen

De Tsjerk Hiddessluizen zijn schutsluizen bij Harlingen in de provincie Friesland.

De sluizen werden gebouwd in 1951 en zijn genoemd naar Tsjerk Hiddes de Vries. De sluizen liggen tussen de haven van Harlingen en het van Harinxmakanaal en zijn belangrijk voor de binnenvaart. Er ligt een brug over het buitenhoofd van de sluizen in de N390. Een bijzonderheid is dat de sluizen ingericht zijn om te kunnen dienen als spuisluis bij laag water. Via het van Harinxmakanaal wordt op die manier (mede) de waterstand in de Friese bodem bepaald.

Sijtsma Noord is gevraagd diverse onderhoudswerkzaamheden aan de sluisdeuren te gaan verrichten. De werkzaamheden bestonden uit het reinigen van de sluisdeuren, uitvoeren van diverse reparaties en het straalwerk en coaten van de sluisdeuren. Door middel van hydrojetten en stralen is de sluis gereinigd en na het uitvoeren van de diverse reparaties is de coating aangebracht.

De werkzaamheden zijn onlangs naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.