Beton- en gevelrenovatie

Sijtsma Noord is gespecialiseerd in het onderhouden en renoveren van metsel- en voegwerk, beton en andere steenachtige en metalen ondergronden. Wij hebben jarenlange ervaring met de renovatie van woningen, bedrijfsgebouwen, monumenten, kunstwerken en objecten langs wegen (zoals bruggen en viaducten). Wij voeren deze beton- en gevelrenovatie werkzaamheden uit voor zowel woningbouwcorporaties, particulieren als bedrijven.

Gevelreiniging

Wanneer een gevelrenovatie nog niet nodig is kan er gekozen worden voor gevelreiniging. Voor het zorgvuldig reinigen van vervuilde gevels zijn er verschillende reinigingstechnieken voorhanden. Een aantal technieken waar wij gebruik van maken bij gevelreiniging zijn bijvoorbeeld:

 • Hogedruk stoom cleanen
 • Stoom cleanen met chemische hulpmiddelen
 • Stralen met diverse straaltechnieken

Belangrijk is dat het reinigingsproces de stenen niet aantast en dat het originele karakter van de steen wordt behouden. Sijtsma Noord voert de reinigingswerkzaamheden uit volgens de huidige wet- en regelgeving, met het beste resultaat. Milieuvriendelijkheid staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Gevelrestauratie

Is uw gevel toe aan gevelrestauratie? Dan bent u bij Sijtsma Noord aan het juiste adres. Bij het herstellen van panden ouder dan 50 jaar spreekt men van gevelrestauratie in plaats van gevelrenovatie. Bij gevelrestauratie komt dan ook meer dan alleen voegen om de hoek kijken. De gevel moet bij gevelrestauratie namelijk in zijn geheel worden hersteld. Sijtsma Noord maakt voor zover mogelijk gebruik van authentieke materialen. Het gebruik hiervan is bij een beschermd dorpsgezicht of een monument in de meeste gevallen zelfs verplicht. Bij gevelrestauratie maken wij daarom gebruik van historische voegtechnieken, zoals de snijvoeg, de knipvoeg of de daggestreep. Hierdoor behoudt de gevel zijn authentieke uitstraling en blijft deze in topconditie! 

Gevelimpregnatie

Vaak wordt er naast gevelrenovatie of gevelrestauratie ook gekozen voor gevelimpregnatie. Hiermee wordt vocht buiten gehouden waardoor de gevel een langere levensduur heeft. Vochtindringing in een gevel kan leiden tot allerlei problemen zoals bijvoorbeeld:

 • Natte plekken binnenshuis
 • Scheurvorming
 • Zoutuitbloeiingen

Om een gerenoveerde gevel mooi te houden, is het dus raadzaam om de gevel te laten impregneren. Een geïmpregneerde gevel houdt namelijk het vocht buiten. Tegelijkertijd is de gevel wel dampdoorlatend van binnenuit naar buiten toe.

Wanneer de gevel geïmpregneerd is, is de muur bovendien ook minder gevoelig voor onder andere aangroei van mos, alg en vuil. Daarnaast wordt ook het kapotvriezen van stenen voorkomen en is de isolatiewaarde van uw huis hoger. Ook bij nieuwbouwprojecten adviseren wij om de gevel te laten impregneren. Hierdoor blijft de gevel langer mooi en wordt deze niet aangetast door weersinvloeden en vervuiling. Door een gevelimpregnatie kunt u dus een gevelrenovatie uitstellen of zelfs voorkomen. 

Gevelonderhoud

Door de jaren heen tasten weer, milieu en slechte detailleringen in dak en gevel het voegwerk aan. Het zure bestanddeel in het regenwater spoelt het bindmiddel uit de voegmortel, waardoor de voeg zacht en poreus wordt. Dit kan vochtintreding in de gevel veroorzaken met als gevolg vochtdoorslag en vorstschade. Sijtsma Noord is gespecialiseerd in het vervangen van voegwerk. Wij beheersen verschillende voegtechnieken. Onze experts kunnen bijvoorbeeld een platvoeg, gekamde voeg, verdiepte voeg of een schaduwvoeg aanbrengen. Wij adviseren u graag welke voeg bij uw gevel past.

Betonrenovatie

In beton aanwezige wapening kan gaan roesten, er is dan sprake van betonrot. Sijtsma Noord is expert op het gebied van verschillende soorten betonschade zoals bijvoorbeeld:

 • Corrosie
 • Scheurvorming
 • Lekkages
 • Afbrokkeling van betondekking
 • Mechanische schades
 • Gietvallen
 • Grindnesten en andere stortfouten

Onze vakmensen kunnen gedegen betononderzoek uitvoeren om de oorzaak van betonschade te achterhalen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het herstellen van betonschade, er wordt dan een betonrenovatie uitgevoerd. Tevens kunnen wij preventief een oppervlakte beschermsysteem leveren, om de duurzaamheid van uw betonconstructie te verhogen. 

Projecten

Restauratie 'De oude bakkerij' Urk

Sijtsma Noord werd ingeschakeld bij de renovatie en restauratie van de Oude bakkerij in Urk. Hierbij kregen wij te maken met veel regels omdat dit een rijksmonument is. Lees hier meer over dit project en bekijk het resultaat

Gevelrenovatie Leppehiem in Akkrum

Leppenhiem in Akkrum is een zorginstelling waar mensen zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg kunnen krijgen. Wij hebben renovatiewerkzaamheden aan de gevel mogen uitvoeren. Voor het reinigen hebben wij de stoomcleanen techniek toegepast. Ook hebben wij scheuren in de gevel hersteld met het scheurherstelsysteem Total wall concept. Benieuwd naar dit project?

Gevelrenovatie service apartementen Maarwold

Sijtsma Noord heeft de gevel van appartementencomplex Maarwold gereinigd en voorzien van nieuwe voegen. Daarnaast zijn de balkons verstevigd en zijn de gevels hydrofoob gemaakt. Lees hier meer over dit project

Onze referenties

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Levensduur verlengende renovatie van een damwand

Op Innovatieve wijze de restlevensduur van een damwand verlengen. Sijtsma-noord bv kreeg het verzoek van Dura Vermeer voor het conserveren van een damwand bij een brug in de N9 ter plaatse van Vijzel Gemaal Z-uit. Door corrosie was de staaldikte van de damwand met name op de wind-waterlijn dusdanig afgenomen dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de restlevensduur van de damwand te garanderen. De damwand kon vanwege permanente inzet van het gemaal niet drooggezet worden zonder plaatsen van een nevengemaal. Het conserveren van de damwand moest dus deels in het water plaats vinden. In overleg met Dura Vermeer en Rijkswaterstaat is er gekozen voor het plaatsen van een glasvezel voorzetwand in de vorm van de damwand en deze af te vullen met een EP grout. De gehele damwand werd gereinigd/ontdaan van Corrosie met Hogedruk waterstralen waarna de glasvezel mantel werd geplaatst, de mantel werd vervolgens onderwater, waterdicht afgeseald en de ruimte tussen de damwand en glasvezel mantel afgegoten met een EP grout. Op deze wijze is de restlevensduur van de damwand voor jarenlang verlengd zonder al te veel ingrijpende en vooral kostbare maatregelen. Een innovatief idee uitgevoerd door een perfecte samenwerking van Dura Vermeer, Sijtsma-noord bv, Duc Marinegroup voor het duikwerk en leverancier Bevepro.

Referentie bekijken

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

Vloerrenovatie Bakkerij Borgesius te Leeuwarden

De vloer van de transporthal van Bakker Borgesius was aan renovatie toe. Door jarenlang intensief gebruik waren er veel beschadigingen en sporen ontstaan in de vloer, waardoor gebruik van de vloer werd belemmerd en de vloer slecht was te reinigen. Vloeroppervlak ca. 400m2. Sijtsma Noord bv werd benaderd en gevraagd om een advies en voorstel tot renovatie. Daar het bij Bakkerij Borgesius om een continu proces gaat lag hier een uitdaging daar elke m2 altijd in gebruik is. Gekozen werd voor een Ucrete DP10 Bc4 coating van Master Builders Solutions. Dit is een zeer robuust vloercoatingsysteem welke goed bestand is tegen gebruik van transportkarren en goed is te reinigen. Uitvoering van de werkzaamheden moest gerealiseerd worden in maximaal 48 uur. De start was op vrijdagmiddag rond de klok van 14.00 uur waarbij we gedeeltelijk toegang kregen tot de vloer en de rest was afgeschermd middels een stofscherm, omdat de productie bij Bakkerij Borgesius nog moest worden afgewerkt. Men begon met het verwijderen van de vloer oude vloercoating door middel van stofarm stralen en diamantslijpen. Tegelijkertijd werden ook de verankeringssleuven/groeven gezaagd en holplinten gemaakt. Telkens als we van de productie mensen van Borgesius de ruimte kregen werd het stofscherm verder geplaatst tot uiteindelijk het einde van de vloer. ‘s Avonds om 21.00 uur waren de voorbereidende werkzaamheden afgerond en konden we beginnen met het aanbrengen van de Ucrete Basecoat, waar we tot 2.00 uur ‘s ochtends mee bezig zijn geweest. Zaterdag om 12.00 uur was de basecoat voldoende uitgehard om de Ucrete Top coat aan te brengen en daarna waren de werkzaamheden omstreeks 17.00 uur gereed. Op zondagmorgen 8.00 uur kon de vloer weer in gebruik worden genomen en waren we dus ruimschoots binnen de 48 uur gereed. Het resultaat is een mooie robuuste vloer met een zeer tevreden opdrachtgever.

Referentie bekijken